KAI-Документообіг
система електронного документообігу
KAI-Документообіг - система електронного документообігу

KAI-Документообіг - cистема електронного документообігу, що призначена для автоматизації діловодства в організаціях різних напрямків діяльності:

 • автоматизований рух документації
 • реєстрація вхідної, вихідної, внутрішньої документації
 • перевірка/накладання КЕП/ЕЦП, формування штрих-кодів
 • ефективна взаємодія керівників і виконавців за допомогою швидкого обміну повідомленнями та інформацією
 • інтелектуальний пошук інформації за різними реквізитами
 • внесення резолюцій, оперативне повідомлення виконавців про нові завдання та доручення
 • одночасна обробка документів та обмін файлами
 • гнучке налаштування прав доступу для кожного користувача системи
 • контроль виконавчої дисципліни
 • аналіз зайнятості в підрозділах
 • формування статистичної та аналітичної звітності
 • електронний архів документації
 • найвищий ступінь захисту інформації
Галузеві рішення
KAI-Документообіг. Звернення громадян

Призначений для підвищення рівня опрацювання звернень громадян шляхом автоматизації таких процесів, як реєстрація отримання звернень, призначення виконавців, визначення термінів виконання резолюцій.

Система оцінки якості послуг в муніципальному центрі

Спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності, раціональне скорочення кількості документів і процедурних дій, оптимізація взаємодії структурних підрозділів виконкому міської ради та дозвільних органів, а також реалізація інформаційного обміну та електронного документообігу при роботі з документами дозвільного характеру.

Муніципальна ГІС управління земельними ресурсами

Система обліку земельних кадастрів для оперативного збору, накопичення, аналізу кадастрових даних та автоматизації документообігу з обліку земельних ділянок та суб'єктів господарювання.