• РОЗРОБНИК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Створення цифрових моделей
Виконуємо роботи з просторового 3D моделювання:
  • цифрових моделей родовищ корисних копалин різного виду (твердих, в т.ч. енергетичних, вуглеводнів), поверхонь, гірничо-технічних об'єктів (кар'єри, розрізи, відвали), гірничих виробок різного призначення (розвідувальні, шахтні, транспортні)

  • електронних карт територій різних масштабів, населених пунктів, споруд промислового і цивільного призначень, інтерактивних електронних карт генеральних планів підприємств