• РОЗРОБНИК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
K-Document.Кадровий облік
K-Document.Кадровий облік

Програмний комплекс K-Document.Кадровий облік призначений для автоматизації обліку та управління персоналом на підприємствах будь-якого профілю діяльності та форм власності:

 • автоматичне формування документації та стандартних звітів:
  • штатний розклад, журнал наказів, графік роботи, система оплати, стаж роботи, вакантні посади, реєстр співробітників з повним переліком персональних даних
  • реєстр нових співробітників, звільнених, осіб на випробувальному терміні, військовозобов'язаних, застрахованих, пенсіонерів, інвалідів
  • графік відпусток (за відділами), звіти за віковими категоріями, про переведення, відрядження, лікарняні, статистичні звіти, динаміка змін чисельності, розрахунок середньооблікової чисельності, кількість відпрацьованого часу, а також звіти за вибіркою даних за множинними ознаками
 • ведення електронного архіву даних персоналу
 • ведення персоніфікованого обліку працівників за категоріями, професіями, відділами та іншими реквізитами
 • пошук та вибірка за реквізитами (табельний номер, паспортні дані, рік народження, дата прийому на роботу, підрозділи, тощо) із можливістю групування даних
 • формування табелю обліку використання робочого часу з можливістю коригування
 • можливість роботи з декількома базами даних
 • авторизація, ідентифікація та розмежування повноважень користувачів