• РОЗРОБНИК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
KAI-Документообіг
система електронного документообігу
KAI-Документообіг - система електронного документообігу

KAI-Документообіг - cистема електронного документообігу, що призначена для автоматизації діловодства в організаціях різних напрямків діяльності:

 • автоматизований рух документації
 • реєстрація вхідної, вихідної, внутрішньої документації
 • перевірка/накладання КЕП/ЕЦП, формування штрих-кодів
 • ефективна взаємодія керівників і виконавців за допомогою швидкого обміну повідомленнями та інформацією
 • інтелектуальний пошук інформації за різними реквізитами
 • внесення резолюцій, оперативне повідомлення виконавців про нові завдання та доручення
 • одночасна обробка документів та обмін файлами
 • гнучке налаштування прав доступу для кожного користувача системи
 • контроль виконавчої дисципліни
 • аналіз зайнятості в підрозділах
 • формування статистичної та аналітичної звітності
 • електронний архів документації
 • найвищий ступінь захисту інформації
Галузеві рішення
KAI-Документообіг. Звернення громадян

Призначений для підвищення рівня опрацювання звернень громадян шляхом автоматизації таких процесів, як реєстрація отримання звернень, призначення виконавців, визначення термінів виконання резолюцій.

Моніторинг роботи дозвільних центрів області.

Система «Моніторинг роботи дозвільних центрів області» впроваджена в 35 міських і районних дозвільних центрах. На кожен вид адміністративної послуги розроблено технологічну карту, в якій чітко, «покроково», прописана вся необхідна процедура, від прийняття заяви до отримання конкретного документу.

Система оцінки якості послуг в муніципальному центрі

Спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності, раціональне скорочення кількості документів і процедурних дій, оптимізація взаємодії структурних підрозділів виконкому міської ради та дозвільних органів, а також реалізація інформаційного обміну та електронного документообігу при роботі з документами дозвільного характеру.

Муніципальна ГІС управління земельними ресурсами

Система обліку земельних кадастрів для оперативного збору, накопичення, аналізу кадастрових даних та автоматизації документообігу з обліку земельних ділянок та суб'єктів господарювання.